ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร9

 

 

 

 ประมวลภาพ