พิธีรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลเวียนสูง (High flow)

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 

 

บริษัทตลาดสด เทรดดิ้ง จำกัด มอบน้ำดื่ม 50 แพ็ค

 

บริษัท แล็คตาซอย จำกัด มอบน้ำนมถั่วเหลืองตราซังซัง จำนวน 70 ลัง

 

คุณยายไพเพราะ ศรีเมือง มอบกล้วยให้รพร.หล่มเก่า

 

คุณพรวิไล ทิพยานุรักษ์สุกล ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก บริจาค face sheild 3 ลัง