คุณวาสนา ธีรนิติ มอบเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์

 

คุณวาสนา ธีรนิติ มอบเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์

 

พระครูวิเชียร วรธรรม วัดศรีมงคล ร้านไหมคำแก้ว ห้องเย็นเจ้จู มอบเครื่องผลิตออกซิเจน อาหาร และน้ำดื่ม

 

พิธีรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลเวียนสูง (High flow)

 

ลกพ 23 รุ่นมิตรภาพ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้รพร.หล่มเก่า

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า