บริษัทตลาดสด เทรดดิ้ง จำกัด มอบน้ำดื่ม 50 แพ็ค

 

บริษัท แล็คตาซอย จำกัด มอบน้ำนมถั่วเหลืองตราซังซัง จำนวน 70 ลัง

 

คุณยายไพเพราะ ศรีเมือง มอบกล้วยให้รพร.หล่มเก่า

 

คุณพรวิไล ทิพยานุรักษ์สุกล ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก บริจาค face sheild 3 ลัง

 

ร่วมงานมุทิตาจิต ท่านทวิช ทวิชยานนท์ นายอำเภอหล่มเก่า

ประชุม คปสอ.หล่มเก่า ครั้งที่ 7/2563