สมาคมรวมพลคนอาสาเพื่อสังคม "โครงการลมหายใจเพื่อน้อง"

 

ประชุมการพัฒนาวิชาการ และยกระดับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จาก รพร.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร9

 

ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร9