** ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครงาน

***เพิ่มเติม ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และแก้ไข วัน เวลา สถานที่สอบ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

     ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

                    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  ดังนี้ 

           คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

        ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข               จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 480 บาท     คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

        ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้            จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท      คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

        ตำแหน่งพนักงานเปล                               จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท      คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

        ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน              จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท      คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

        ตำแหน่งแม่บ้าน                                       จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท      คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

        ตำแหน่งเจ ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 1 อัตรา ค่าจ ้างเดือนละ 8,146.- บาท     คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง