ลกพ 23 รุ่นมิตรภาพ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้รพร.หล่มเก่า

 

 

 

ประมวลภาพ