พิธีรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลเวียนสูง (High flow)

 

 

 

ประมวลภาพ