บริษัท แล็คตาซอย จำกัด มอบน้ำนมถั่วเหลืองตราซังซัง จำนวน 70 ลัง

 

 

 

ประมวลภาพ