คุณยายไพเพราะ ศรีเมือง มอบกล้วยให้รพร.หล่มเก่า

 

 

 

ประมวลภาพ