คุณวาสนา ธีรนิติ มอบเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์

 

 

 

ประมวลภาพ