ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายเดือน

            คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด