ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน / รายเดือน

            คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

 

 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้               จำนวน 1  อัตรา  

 2. ตำแหน่งพนักงานเปล                                  จำนวน  1  อัตรา  

 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ                              จำนวน  1  อัตรา