วันที่ 18 พย. 2561 เวลา 07.30 น. กิจกรรมโครงการ หมอชวนวิ่งอำเภอหล่มเก่า โดยการนำของ ท่านปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วย นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย  ผอ.รพร.หล่มเก่า, นายบารมี อินทกนก สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า  หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้นำชุมชน,รัฐวิสหกิจ ทุกภาคส่วน จนท. สาธารณสุข อสม. และประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ร่วมกิจกรรมโดยเริ่มรับ คฑาหมอชวนวิ่ง จากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วิ่งเข้าสู่อำเภอหล่มเก่า และส่งมอบคฑา ให้กับอำเภอหล่มสัก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

 

 

 

 ประมวลภาพ