ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายเดือน

               แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายเดือน ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

 

 

                คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

 

 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน 1 อัตรา  

 2. ตำแหน่งแม่บ้าน                               จำนวน 1 อัตรา  

 3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร    จำนวน 1 อัตรา  

 4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก             จำนวน 1 อัตรา  

 5. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา  

** เพิ่มเติม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  

 6.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข