ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

        ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี   

        ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์                

        ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์       

        คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด