ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

        ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท

        ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์                 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท

        ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์          จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท

        คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

 

***ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลา  สถานที่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

               - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 27  สิงหาคม  2562 เวลา ๑๕.๐๐ น.  

               - สอบข้อเขียนในวันที่  28  สิงหาคม  2562  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

               - สอบสัมภาษณ์ในวันที่  28  สิงหาคม  2562 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

               - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

                  วันที่ 30  สิงหาคม 2562  เวลา ๑๕.๐๐ น.

               - ทดลองปฏิบัติงานในวันที่ 2 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562

                 เวลาราชการ 

           **โดยกำหนดการและจำนวนวันทดลองการฝึกปฏิบัติงานขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละ  ตำแหน่งซึ่งอาจไม่เท่ากัน