หนังสือและวีดิทัศน์ประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข

"สุข...ไม่รู้จบ : Infinity happy network"

10-11 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่


หนังสือ "สุข...ไม่รู้จบ"

วีดิทัศน์ "สุข...ไม่รู้จบ"

 

หนังสือและวีดิทัศน์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"สุข...ทุกย่างก้าว"
11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ


หนังสือ "สุข...ทุกย่างก้าว"

วีดิทัศน์ "สุข...ทุกย่างก้าว"

 

บอร์ดนิทรรศการ "สุข...ไม่รู้จบ" 10-11 ก.ค. 2562


 

1. จุดเริ่มต้อนของการเดินทาง H3

2. ส่งต่อความสุข

3. ผลลัพธ์การสร้างสุข

4. เรื่องเล่าแห่งความสุข

5. โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์, (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม)

6. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) จ.ตาก

7. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน จ.ตาก

8. โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ จ.ตาก

9. อบต.สบป่อง จ.ตาก

10. กศน.อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

11. อบต.ถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน

12. โรงเรียนบ้านวนาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

13. กศน.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

14. เทศบาลตำบลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

15. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

 

 

 updated : 10.6.2019 12:01 PM