โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ โดยเน้นผู้สูงอายุ

นักกีฬา ประจำสนาม อายุเฉลี่ย 65 -80 ปี เล่น ประจำทุกวัน เว้นวันที่ไปแข่งขันต่างจังหวัด นักกีฬาจะนัดกันใส่เสื้อสีประจำวัน เช่น วันจันทร์ สีเหลือง อังคาร สี ชมพู พุธ สีเขียว พฤหัส สีส้ม  
ถ้าอยากรู้ว่า วันนี้ วันอะไร ดู ในสนามวู้ดบอล เห็นสีเสื้อนักกีฬา ก็จะรู้ว่า วันอะไร ค่ะ

 

 

 

 ประมวลภาพ