ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ราคากลาง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ