ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด