คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ร่วมต้อนรับนายบารมี อินทกนก สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า คนใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

 

 

 

 ประมวลภาพ