พิธีเปิด HAPPY MARKET รพร.หล่มเก่า

 

 

 

 

 ประมวลภาพ