ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรื่อง ระเบียบปฎิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า พ.ศ.2562

 

วันที่ 18 พย. 2561 เวลา 07.30 น. กิจกรรมโครงการ หมอชวนวิ่งอำเภอหล่มเก่า โดยการนำของ ท่านปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วย นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย  ผอ.รพร.หล่มเก่า, นายบารมี อินทกนก สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า  หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้นำชุมชน,รัฐวิสหกิจ ทุกภาคส่วน จนท. สาธารณสุข อสม. และประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ร่วมกิจกรรมโดยเริ่มรับ คฑาหมอชวนวิ่ง จากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วิ่งเข้าสู่อำเภอหล่มเก่า และส่งมอบคฑา ให้กับอำเภอหล่มสัก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

 

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ร่วมต้อนรับนายบารมี อินทกนก สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า คนใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

 

นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า นำคณะเจ้าหน้าที่และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2561 ของอำเภอหล่มเก่า

ภาพกิจกรรมในภารกิจหลัก การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตั้งแต่การประชุม การเก็บตัวอย่างอาหาร การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร