ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายเดือน

                คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด