ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายเดือน

1. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

            1.1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

            1.2 ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท  คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

            1.3 ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

2. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 

            2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,146.- บาท  คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

        คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด