ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทดลองปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายเดือน

        คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด