ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

        คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด (เอกสารจะทำการอัพเดทภายหลัง)

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ ในการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

         จากเดิม    สอบข้อเขียนในวันที่    17 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
                         สอบสัมภาษณ์ในวันที่  17 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

        เปลี่ยนแปลงเป็น
                         สอบข้อเขียนในวันที่    18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
                         สอบสัมภาษณ์ในวันที่  18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

          จากเดิม     วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.

          เปลี่ยนแปลงเป็น    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.