โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ โดยเน้นผู้สูงอายุ

นักกีฬา ประจำสนาม อายุเฉลี่ย 65 -80 ปี เล่น ประจำทุกวัน เว้นวันที่ไปแข่งขันต่างจังหวัด นักกีฬาจะนัดกันใส่เสื้อสีประจำวัน เช่น วันจันทร์ สีเหลือง อังคาร สี ชมพู พุธ สีเขียว พฤหัส สีส้ม  
ถ้าอยากรู้ว่า วันนี้ วันอะไร ดู ในสนามวู้ดบอล เห็นสีเสื้อนักกีฬา ก็จะรู้ว่า วันอะไร ค่ะ

 

 

มูลนิธิให้การสนับสนุนปรับบริเวณโซนด้านหน้าโรงพยาบาล ใกล้ทางเข้าหรือถนนเส้นต้นปาล์ม หลังจากได้เริ่มใช้สถานที่ส่วนนี้ประมาณเดือนตุลาคม 2557

วันนี้ที่ 23 ตุลาคม กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวได้ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดรอบบริเวณโรงพยาบาล ในวันปิยะมหาราช เพื่อเชื่อมความสามัคคีและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาดดูดีอยู่เสมอ