พระครูวิเชียร วรธรรม วัดศรีมงคล ร้านไหมคำแก้ว ห้องเย็นเจ้จู มอบเครื่องผลิตออกซิเจน อาหาร และน้ำดื่ม

 

 

 

ประมวลภาพ