โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
ที่อยู่:
180 หมู่ 1 ตำบลนาแซง
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
67120
ไทย
โทรศัพท์:
056709555
โทรสาร:
056-709-845
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่นๆ:

*ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอได้ผ่านทางช่องทางนี้ โดยระบุเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อกลับมาพร้อมด้วย